Home

TransitNet je univerzalni, multimodalni, e-carinski provozni garancijski servis gdje SGS djeluje kao glavni obveznik prema carini, a u ime svojih klijenata (transporteta, brokera, špeditera, itd.), omogućujući našim klijentima izradu tranzitne deklaracije i njihovo podnošenje u bilo koji od carinskih sustava gdje SGS ima status glavnog obveznika.

TransitNet sučelje je sigurna web aplikacija koja je povezana s mnogo različitih carinskih i lučkih sustava.

U 2006. godini tvrtka SGS je započela s uslugom TransitNet-a koja djeluje kao najbolja praksa prema Transit standardima, odnosno EU-NCTS zajedničkim provozom, u potpunosti u skladu s WCO Kyoto Konvencijom.

Prednosti TransitNet-a mogu se ukratko objasniti na ovaj način:

  • Prebacuje unutarnji izvoz i/ili uvoz
  • Pokriva nacionalni i međunarodni tranzit
  • Djeluje unutar jedne ili više zemalja
  • Sučelja su kompatibilna s bilo kojim carinskim ili ostalim sustavima upravljanja
  • Neovisan oblik od bilo koje međunarodne konvencije, a usklađen je s nacionalnim propisima
  • Carina surađuje samo s jednom pouzdanom, iskusnom tvrtkom koja je prisutna u većini drugih zemalja
  • Štiti stanje državnog proračuna bankovnim jamstvom
  • Predvidljivost i održivost postupaka i usluga
  • Višejezični web i user friendly aplikacija

Za više informacija o našim uslugama, kontaktirajte nas već danas.