Home

U sklopu građevinskog sektora provodimo i istraživanja za građevinsku izvedivost i upravljanje rizikom te pomažemo pri pripremi projekta.

Pružamo tehničku podršku na projektima kako bi se osigurala proporcionalna kvaliteta i financijska mogućnost. Nudimo implementaciju učinkovitih projektnih rješenja, provodimo planiranje, budžetiranje, osiguravamo nadzor i sigurnost gradilišta te logistiku; omogućavamo projektna dostignuća.

Usluge projektnog financiranja:

Specijalizirani smo tehnički savjetnici za klijente, banke i financijske institucije u ulozi investitora ili sponzora za industrijske projekte.

  • Tehnička dubinska analiza (tehnički, tehnološki, pravni, financijski pregled)
  • Praćenje i kontrola izgradnje (mjesečni izvještaji o napretku projekta – tehnička i financijska analiza)
  • Praćenje i kontrola probnog rada (izvještaj probnog rada i puštanja u pogon)

Provodimo istraživanja izvedbe u graditeljstvu, procjenu rizika i upravljanje.

U tijeku su projekti u kojima sudjelujemo:

  • Projekt Dugo Selo-Križevci – provođenje nadzora nad radovima rekonstrukcije pruge Dugo Selo-Križevci
  • Izgradnja Željezničke Pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno – prema značaju koji će imati u međunarodnom i unutarnjem prijevozu, pruga će se svrstati u željezničke pruge od značaja za lokalni promet

Za više informacija o uslugama u sklopu građevinske industrije, kontaktirajte nas već danas